Giới Thiệu Tổng Quan Thông Tư 26/2015/TT-BTC

Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Bạn đọc tải toàn văn thông tư ở link cuối bài nhé.

  1. Tổng quan
  2. Link tải
  1. Tổng quan

Ngày 27/2/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn. Các nội dung mới của Thông tư lần này được sửa đổi, bổ sung nhằm hướng dẫn chi tiết một số Điều tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, nội dung mới sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế GTGT liên quan đến Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Các nội dung sửa đổi chính:

  • Nội dung bổ sung của thông tư về thuế GTGT;
  • Nội dung sửa đổi, bổ sung của thông tư quản lý thuế;
  • Về tỷ lệ tính tiền chậm nộp;
  • Các nội dung bổ sung thông tư số về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư gồm 5 điều, như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính).

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014).

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

Điều 4: Hiệu lực thi hành: ngày 01/01/2015.

Điều 5: Trách nhiệm thi hành.

Thông tư số 26/2015/TT-BTC

  1. Link tải thông tư 26/2015/TT-BTC

Để nắm rõ hơn nội dung thông tư này, bạn đọc có thể tải toàn văn thông tư về máy theo link dưới đây:

DOWNLOAD THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTC

(Lấy mã giải nén mới nhất Tại đây)

Các nội dung mới của Thông tư lần này được điều chỉnh, bổ sung nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế cho phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của nước ta trong giai đoạn mới.

Tham khảo

Trang chủ

Originally posted 2020-05-11 08:14:12.

Elly Pham

Elly Pham

Chào mọi người! Mình là Elly Pham. Mình thích công nghệ và SEO. FaceBook của mình nè: Elly' FaceBook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: