Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Thi Hành Về Hóa Đơn

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn có nội dung cụ thể hướng dẫn việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn, kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.

 1. Giới thiệu Thông tư
 2. Link tải
 1. Giới thiệu

Một số điểm đáng chú ý của Thông tư 39/2014/TT-BTC:

 • Được phép viết tắt tên, địa chỉ người mua (Điều b Khoản 2 Điều 16);
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Điều 27);
 • Bỏ hóa đơn Xuất khẩu (Điều 3);
 • Tạo hóa đơn Tự in (Điều 6);
 • Hóa đơn đặt in (Điều 8);
 • Trong trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo (Điểm c Khoản 2 Điều 16);
 • Hộ, cá nhân không được tạo hóa đơn GTGT;
 • Quy định chuyển tiếp về hóa đơn xuất khẩu;
 • Các điều khoản liên quan đến sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn xuất khẩu,…

Đáng chú ý nhất tại thông tư này là quy định cho phép doanh nghiệp sử dựng hóa đơn điện tử (eInvoice), tuân theo các quy định của  Nghị định 51 hóa đơn điện tử, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC, như sau:

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 và bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn các quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư 39/2014/TT-BTC

Nội dung

Thông tư 39 bao gồm 6 Chương, 33 Điều và 5 Phụ lục, hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014:

Chương I – Hướng dẫn chung.

Chương II – Tạo và phát hành hóa đơn.

Chương III – Sử dụng hóa đơn.

Chương IV – Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng hóa đơn.

Chương V – Kiểm tra, thanh tra về hóa đơn.

Chương VI – Tổ chức thực hiện.

 1. Tải Thông tư 39/2014/TT-BTC

Độc giả có thể tải toàn văn thông tư theo link dưới.

DOWNLOAD

(Lấy mã giải nén mới nhất Tại đây)

Ngoài ra, tham khảo thêm Thông tư 26/2015/TT-BTC, là thông tư sửa đổi một số điều, khoản của Thông tư 39 và có nhiều quy định mới, phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của nước ta giao đoạn mới.

Tham khảo thêm:

Trang chủ

Originally posted 2020-05-11 08:14:12.

Elly Pham

Elly Pham

Chào mọi người! Mình là Elly Pham. Mình thích công nghệ và SEO. FaceBook của mình nè: Elly' FaceBook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: