Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Bộ Luật Số 04/2007/QH12

Quốc hội ban hành Bộ luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 nhằm xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ về thuế thu nhập cá nhân, qua đó, ác đối tượng liên quan đến thuế thu nhập cá nhân sẽ phải tuân thủ tất cả các nội dung theo quy định của Luật. Link tải toàn văn bộ luật ở cuối bài nhé.

  1. Tổng quan
  2. Link tải
  1. Tổng quan luật thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một thành phần của thuế nhà nước, theo đó, những người có mức thu nhập chịu thuế sẽ phải nộp TNCN theo các nội dung được quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Người nộp thuế TNCN là cá nhân có thu nhập chịu thuế theo quy định.

Luật thuế TNCN quy định rõ ràng đối tượng cần nộp thuế TNCN hiện đang sống tại Việt Nam.

TNCN mà người lao động phải trả bao gồm: thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương và tiền công.

Căn cứ thuế cho cá nhân bao gồm: thu nhập chịu thuế và thuế suất. Luật Thuế TNCN đã được sửa đổi và bổ sung các luật trước đây, người nộp thuế cần căn cứ vào việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cá nhân.

Tất cả thu nhập chịu thuế quy định trong Luật Thuế TNCN là thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản, giải thưởng, bản quyền, bản quyền thương mại, nhận kết quả chứng khoán, cổ phần vốn trong các tổ chức kinh tế… Luật thuế TNCN cũng quy định một số thu nhập được miễn thuế cụ thể.

luật thuế thu nhập cá nhân

Nội dung chính:

  • Quy định về việc nộp thuế thu nhập cá nhân;
  • Nêu rõ các đối tượng nộp thuế;
  • Các khoản chịu thuế và căn cứ tính thuế.

Khái niệm thuế thu nhập cá nhân

Số tiền thuế mà người có thu nhập phải trả một phần tiền lương hoặc thu nhập khác cho ngân sách nhà nước sau khi tính các khoản khấu trừ được gọi là thuế thu nhập cá nhân.

Công bằng và khả năng nộp thuế là hai nguyên tắc phát triển thuế TNCN. Đó là lý do tại sao thuế thu nhập cá nhân không được áp dụng cho các cá nhân có thu nhập thấp, chỉ đủ để nuôi sống bản thân và gia đình của họ ở mức cần thiết. Chính vì vậy, luật thuế này đã đóng góp một phần nhỏ vào việc giảm hợp lý khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư khác nhau.

Thông tư hướng dẫn

Thông tư hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân số 111/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành có nội dung về người nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế, các căn cứ tính thuế. Đây là một văn bản pháp lý để giúp người nộp thuế tuân thủ các quy định của nhà nước về thuế thu nhập cá nhân.

  1. Link tải

DOWNLOAD

(Lấy mã giải nén mới nhất Tại đây)

Tìm hiểu Luật thuế TNCN sẽ giúp các bạn có thể thực hiện việc nộp thuế TNCN theo đúng quy định, biết được khoản thu nhập nào phải đóng, khoản nào được miễn… đảm bảo được quyền lợi cho mình khi nộp thuế.

Tham khảo cách tính thuế TNCN

Trang chủ

 

Elly Pham

Elly Pham

Chào mọi người! Mình là Elly Pham. Mình thích công nghệ và SEO. FaceBook của mình nè: Elly' FaceBook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: