Chính sách

Chính sách bảo mật 

-Advertisement-

SP TĂNG CƯỜNG SING LÝ - BỔ THẬN - TRÁNG DƯƠNG THỂ HIỆN BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG

Được các chuyên gia đánh giá cao, tiên phong theo công thức bào chế thiên nhiên, thành phần bao gồm các loại thảo dược, tinh dầu hàu, dâm dục, nhung hươu, hải cẩu, cá ngựa… Giảm giá 60%. Tìm hiểu ngay!

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Dưới đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi. 

Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục tiêu hoàn thành các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật. 

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích đó. 

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng và, khi thích hợp, với kiến ​​thức hoặc sự đồng ý của cá nhân liên quan. 

Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật. 

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống lại mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi. 

Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân. 

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh theo các nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.