Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Mới Nhất Theo Thông Tư 133/2016/TT-BTC

TPM giới thiệu Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và hướng dẫn cách viết chính xác nhất, bạn có thể tải file về từ ở link cuối bài.

Giấy đề nghị thanh toán là gì

Trong khi làm việc, các hoạt động thực hiện vì mục đích chung của tập thể, phát sinh chi phí của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp diễn ra liên tục. Ví dụ như đi công tác, mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm, …

Lúc này, giấy đề nghị thanh toán là công cụ hữu hiệu để người lao động thanh toán các khoản này.

Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được dùng trong trường hợp sau:

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;

– Tổng hợp các khoản đã chi (kèm theo chứng từ nếu có);

– Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Trách nhiệm viết giấy đề nghị thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những công việc được giao, người mua hàng hoặc người chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Hướng dẫn viết 

– Góc phía trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận.

– Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết phải ghi rõ gửi Giám đốc/Tổng Giám đốc doanh nghiệp hoặc người có thẩm quyền xét duyệt chi.

– Người đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) nơi mình làm việc.

– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán về lý do thanh toán, nguồn gốc, mục đích của khoản chi.

– Số tiền: Ghi rõ, đúng, chính xác tổng số tiền của khoản chi.

Số tiền thanh toán viết bằng số phải khớp với số tiền thanh toán viết bằng chữ.

– Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản, phải ghi thêm các nội dung:

+ Người thụ hưởng

+ Số tài khoản

+ Tại Ngân hàng

– Nguồn kinh phí: Tùy theo quy chế quản lý của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khoản chi đề nghị thanh toán có thể thuộc các nguồn khác nhau như chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án, chi phí thực hiện công trình,…

– Ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm:

+ Hóa đơn, chứng từ;

+ Tờ trình về việc xin mua, xin chi;

+ Kế hoạch công tác (có nội dung chi);

 Tải Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Tải Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

(1 mẫu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và 1 mẫu theo Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

DOWNLOAD

(Cách Lấy  password giải nén xem Tại đây)

Trên đây là Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất (kèm link tải) ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính và được TPM hướng dẫn cách viết chi tiết và chính xác nhất.

Tham khảo thêm cách lập giấy đề nghị thanh toán bằng Excel:

Elly Pham

Elly Pham

Chào mọi người! Mình là Elly Pham. Mình thích công nghệ và SEO. FaceBook của mình nè: Elly' FaceBook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: