Mẫu Biên Bản Mới Nhất Sử Dụng Cho Mọi Cuộc Họp

Mẫu biên bản cuộc họp là các tài liệu cần thiết để ghi lại nội dung và quá trình của cuộc họp với mục đích lưu trữ và chứng minh các vấn đề được nêu ra và đồng ý trong cuộc họp. Bạn có thể xem hướng dẫn cách ghi biên bản cuộc họp, những lưu ý và tải mẫu về sử dụng. 

  1. Biên bản cuộc họp là gì

Biên bản cuộc họp là một loại văn bản quan trọng ghi lại những gì diễn ra trong cuộc họp, bao gồm rất nhiều thông tin và ý kiến ​​khác nhau từ những người tham gia. Trong mỗi cuộc họp, thư ký (người ghi chép) có trách nhiệm điểm danh người tham dự và vắng mặt và ghi lại tất cả các thông tin quan trọng theo tiến trình của cuộc họp.

tải mẫu biên bản cuộc họp

Mẫu biên bản cuộc họp

  1. Tầm quan trọng của biên bản cuộc họp

Biên bản ghi lại cuộc họp về những gì đã xảy ra hoặc đang diễn ra trong cuộc họp. Đây được coi là một tài liệu không có hiệu lực pháp lý nhưng là cơ sở để chứng minh các sự kiện thực tế đã xảy ra.

Từ nội dung của cuộc họp, nó có thể là yêu cầu của lãnh đạo hoặc ý kiến ​​và công trình của các cá nhân và đơn vị có liên quan, vv để họ có thể được điều chỉnh, sắp xếp và giải quyết công việc hiệu quả hơn.

Mặt khác, biên bản cuộc họp được nhắc nhở bởi các cá nhân và đơn vị đã ký xác nhận trong biên bản và chuyển các cam kết của họ vào danh sách việc cần làm.

Ngoài ra, biên bản cuộc họp sẽ giúp những người liên quan trước khi bắt đầu cuộc họp tiếp theo có cùng nội dung có thể theo dõi và xác minh tính chính xác của công việc cần thực hiện.

  1. Những yêu cầu khi viết mẫu biên bản cuộc họp

Cuộc họp có thành công hay không phụ thuộc một phần vào việc ghi biên bản và chuyển tới các cá nhân, tổ chức có liên quan. Chình vì vậy, người viết biên bản phải lưu ý một số vấn đề dưới đây:

– Chuẩn bị sẵn mẫu biên bản cuộc họp

Cần chuẩn bị trước một mẫu biên bản theo quy định và yêu cầu của đơn vị. Dù cuộc họp là gì, biên bản nhất thiết phải có một số nội dung cơ bản:

+ Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp;

+ Thành phần tham gia

+ Nội dung cuộc họp

+ Kết luận cuộc họp.

tải mẫu biên bản cuộc họp

Tải mẫu biên bản cuộc họp

– Ghi nhanh và đầy đủ

Người ghi biên bản phải là người có tốc độ viết nhanh và có đầy đủ thông tin quan trọng. Trên hết, nên chuẩn bị một máy tính xách tay để có thể lưu thông tin trong trường hợp máy ghi âm không thể được sử dụng.Luôn đảm bảo nội dung của biên bản có được thông tin quan trọng và theo yêu cầu.

– Nội dung biên bản cuộc họp phải đi vào trọng tâm

Ngoài việc ghi lại đầy đủ nội dung cuộc họp, để những người không tham dự cuộc họp có thể hiểu được vấn đề, người ghi biên bản phải thể hiện trọng tâm của cuộc họp, tránh trình bày dài dòng, lan man nội dung không cần thiết.

– Thông tin chính xác

Biên bản mô tả các sự việc, thông tin được cung cấp và trao đổi trong cuộc họp, do đó, để đảm bảo tính khách quan, trung thực, người ghi chép đã không thêm hoặc nhận xét về các bình luận trong cuộc họp. gặp gỡ.Đồng thời, để có độ tin cậy cao, phải đọc biên bản cho mọi người có mặt để lắng nghe, sửa nếu không đúng và tự nguyện ký vào biên bản để chịu trách nhiệm chung.

mẫu biên bản cuộc họp

  1. Hướng dẫn ghi Biên bản cuộc họp 

– Chủ đề, tiêu điểm chính của cuộc họp

– Bộ phận, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cuộc họp.

– Người chủ trì: Người đưa ra các vấn đề chính, hướng xử lý hoặc tổng hợp các ý kiến để giải quết vấn đề.

– Thư ký: Người đảm nhiệm công việc điểm danh các thành phần tham gia và ghi chép các thông tin trong cuộc họp, lập biên bản họp.

– Thành phần khác: Có thể là đại diện các phòng ban hoặc nhân viên, người có liên quan tới chủ đề của cuộc họp.

– Nội dung cuộc họp: Đây là phần quan trọng nhất mà thư ký cần lưu ý khi viết biên bản cuộc họp vì thư ký sẽ là người quan sát và ghi chú những gì đã xảy ra trong cuộc họp (các vấn đề được trình bày, thảo luận; ý kiến ​​của người tham gia…)

– Kết luận cuộc họp: Người chủ trì cuộc họp căn cứ các nội dung đã được trao đổi và thống nhất thông qua biểu quyết (nếu có) để đưa ra quyết định.

tải mẫu biên bản cuộc họp

Tải mẫu biên bản sử dụng cho mọi cuộc họp

Bạn có thể tải Mẫu biên bản cuộc họp có thể dùng trong mọi cuộc họp và cách ghi chuẩn nhất.

DOWNLOAD

(Lấy mã giải nén mới nhất Tại đây)

Elly Pham

Elly Pham

Chào mọi người! Mình là Elly Pham. Mình thích công nghệ và SEO. FaceBook của mình nè: Elly' FaceBook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: